Skip to content

Акт злуки унр та зунр.

Скачать акт злуки унр та зунр. PDF

Існування УНР також ставало дедалі більш проблематичним з огляду на вторгнення радянських військ.Фактично керівництво як УНР так і ЗУНР надалі продовжували діяти на власний розсуд. в Києві на Софіївському майдані було проголошено возз'єднання Акт та ЗУНР в єдину соборну державу(«акт злуки»)· Наступного дня було оголошено відповідні злуки Трудового Конгресу.

АКТ ЗЛУ́КИ УНР і ЗУНР – політико-правове об’єднання Української Народної Республіки та. 22 января года состоялось торжественное провозглашение «Акта Злуки»[3][4]. Передумови та події, що унр підписання Акту злуки, а також зунр. та вплив на подальший.

Однак злука УНР і ЗУНР не була тоді доведена до завершення. Юридичний і правовий акт об’єднання фактично не означав реального злиття двох суб’єктів угоди в єдину державну структуру. Після злуки соборна УНР не стала ані унітарною, ані федеративною країною. ЗУНР зберегла за собою власні органи законодавчої та виконавчої влади, а вплив Директорії й надалі обмежувалася територією на схід від річки Збруч. Кожне з державних утворень продовжувало розпоряджатися власними військами, дії яких, щоправда, були скоординовані.

Крім того, остаточне рішення про державне злиття мали прийняти загальноукраїнські. ЗУНР змінила назву на Західна область УНР. Уряд УНР надавав фінансову допомогу Західній Україні на закупівлю продовольства, налагодження транспортної системи, військове будівництво і розвиток культури.

Натомість УГА влітку р. підтримала Армію УНР в боротьбі з “білими” та “червоними” росіянами, спільними зусиллями дісталися Києва.

Однак війна стала головною причиною, чому не вдалося реалізувати Акт Злуки. У лютому р. урядові установи УНР змушені були залишити Київ, який зайняли більшовики. Згодом більшу частину Західної області УНР окупували польські війська, Північну Буковину - румун. 1) Українська Народна республіка за доби Директорії. Акт злуки УНР та ЗУНР.

2) Проголошення ЗУНР. Окупація Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними військами. 3) Боротьба за владу в Україні в рр. проголошення УРСР. Запровадження політики "воєнного комунізму". Боротьба проти Денікінщини.  Не виправдав сподівань і акт возз'єднання, як УНР, так і ЗУНР не мали реальних сил, щоб посилити інтеграцію та державність, між республіками існували розбіжності в політичних позиціях та орієнтації на міжнародній арені.

Сили директорії катастрофічно танули наприкінці січня р., залишилось 21 тис. бійців. Армія страждала від нестачі матеріального постачання та озброєння, незадовільного санітарного стану. 1.Причини об'єднання УНР та ЗУНР В УНР основна увага приділялась соціальним питанням, правам національних меншин, у той час як у ЗУНР основне питання було національне. Суттєво різнилася у правах еліта двох держав.

При владі в УНР знаходились молоді діячі, які у своїй діяльності значною мірою керувалися революційним романтизмом.  Також в Універсалі зазначалося, що Акт злуки має бути затвердженим Установчими зборами, скликаними з території всієї України. До того часу Західна область УНР (ЗОУНР) залишалась при своїх власних законодавчих і виконавчих органах. Слайд 8. втілення і крах ідеалу Соборної України Iдея Соборності генетично закладена в українцях з давніх-давен. Від часів феодального дроблення Київської Русі вона стала однією із запорук збереження нашої державності та національного самоусвідомлення.

У найважчі часи національної історії кращі сини України-Русі озброювалися нею для боротьби з ворогами. 22 січня р. — відбулась злука Української Народної Республіки (УНР) і Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Акт объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики или Акт объединения УНР и ЗУНР, часто именуемый «Акт Злуки»[1] — торжественное провозглашение 22 января объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство[2].  «Акт Злуки».

22 января года состоялось торжественное провозглашение «Акта Злуки»[3][4]. В тот же день открылся Трудовой Конгресс Украины (законодательный орган Директории), в который были введены 48 делегатов ЗУНР, а в состав президиума вошёл представитель ЗУНР С. Витик. АКТ ЗЛУКИ УНР і ЗУНР – політико-правове об’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в одну Українську державу, урочисто проголошене Директорією Української Народної Республіки 22 січня на Софійському майдані Києва.

Визначний етап національно-визвольного руху на східно- та західноукраїнських землях, якому передували важливі події. 18 жовтня в умовах розвалу Австро-Угорської імперії у Львові сформувалась Українська Національна Рада як політичне представництво українців (УНРада). Наступного дня вона проголосила, що Східна Галичина, Північна Буко.

PDF, PDF, doc, txt