Skip to content

Нормативтік-???ы?ты? акт дегеніміз не

Скачать нормативтік-???ы?ты? акт дегеніміз не EPUB

Егер заңдарда өзгеше белгіленбесе, уәкілетті орган нормативтік құқықтық акт жобасын дайындауды дегеніміз бағынысты мемлекеттік органдар мен ұйымдарға дегеніміз алады немесе бөлінген бюджеттік қаражат пен гранттарды перечень ткп 45 мақсаттарға пайдалана отырып, оны нормативтік-???ы?ты? шарттық негізде мамандарға, ғылыми мекемелерге, жекелеген ғалымдарға немесе олардың ұжымдарына, соның ішінде шетелдіктерге тапсырыс бере алады.

Былайша айтсақ, “заң” – төрағасы сияқты, басқа нормативтік - құқықтық актілердің төрінн орнын алатын акт. Акт саналуан нормативтік актілерден өздеріне керектерін тауып алып, пайдалану, жеке және заңды тұлғаларға өте қиын мәселе. Заң дегеніміз, акт жоғарғы нормативтік нормативтік-???ы?ты?

бар акті. Қоғамдағы құқықтың ең күрделі негізін құрайтын нормативтік – құқықтық актілер. Нормативтік-құқықтық акт –дегеніміз. Нормативтік құқықтық акт қылмыстық жауаптылықты жеңілдеткен жағдайда да заңның кері күші болады.

Нормативтік – құқықтық актілердің түсінігі және жалпы сипаттамасы. Қоғамдағы құқықтың ең күрделі негізін құрайтын нормативтік – құқықтық актілер. баптың 2-тармағының негізінде, егер бапқа сәйкессот қолданылуға тиісті заң немесе өзге де нормативтік құқықтық акт Конституциямен баянды етілген адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіреді деп тапса, іс жүргізуді тоқтата тұруға және осы актіні конституциялық кеңеске жүгінуге міндетті.  2.

Жүйелі талқылау дегеніміз құқық нормаларының мазмұнын басқа нормалармен салыстыру арқылы түсіндіру және оның солармен байланысын анықтау. Әрбір құқық нормалары, құқық жүйесінің бір бөлігі және басқа нормалармен бірігіп әрекет етеді.

3. Тарихи-саяси талқылау – құқық нормаларының мақсатын, міндетін, сол өздері қабылдаған кезеңдегі тарихи жағдайларды зерттеу арқылы түсіндіру.

Нормативтік-құқықтық акт –дегеніміз.  9. Нормативтік-құқықтық акті деген ұғымның мағынасын қандай анықтама аша алады? Нормативтік-құқықтық акт –дегеніміз: 1) ерекше нысанда шыққан ресми құжат – құқық нормаларын қамтитын құзырлы құқықшығармашылық органның құжаты.

2) қоғамдық қатынастарды реттейтін жалпы сипаттағы мінез-құлық ережесі. заң нормасы; Заңға негізделген нормативтік акт дегеніміз қатал түрде заңға сәйкес деп заң негізінде, заңды орындау үшін мемлекет басқару орны шығарған құқықтық акт. Заң дегеніміз: жоғары заңдық күші бар нормативтік акт; Заңның ең жоғарғы күші дегеніміз нені білдіреді. заңдардың мемлекеттің өкілді жоғары заң шығарушы оргвндары қабылдайды – дегенді білдіреді.

Тест Закон Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» на казахском языке. 5) әлеуметтік қор. 9. Нормативтік-құқықтық акті деген ұғымның мағынасын қандай анықтама аша алады? Нормативтік-құқықтық акт –дегеніміз: 1) ерекше нысанда шыққан ресми құжат – құқық нормаларын қамтитын құзырлы құқықшығармашылық органның құжаты. 2) қоғамдық қатынастарды реттейтін жалпы сипаттағы мінез-құлық ережесі. Нормативтік құқықтық акт (ағыл. standard / regulatory legal act; нем.

Normativakt m, Rechtsakt m; Gesetzgebungsakt in; лат. normatio - қалпына келтіру; act. 5. Егер заңдарда өзгеше белгіленбесе, уәкілетті орган нормативтік құқықтық акт жобасын дайындауды өзіне бағынысты мемлекеттік органдар мен ұйымдарға тапсыра алады немесе бөлінген бюджеттік қаражат пен гранттарды осы мақсаттарға пайдалана отырып, оны дайындаушы шарттық негізде мамандарға, ғылыми мекемелерге, жекелеген ғалымдарға немесе олардың ұжымдарына, соның ішінде шетелдіктерге тапсырыс бере алады.  Бір ғана нормативтік құқықтық актіге енгізілетін барлық өзгерістер мен толық ты рулар бір тармақпен немесе тармақ шамен көзделеді.

djvu, doc, rtf, rtf