Skip to content

Статут як юридичний акт

Скачать статут як юридичний акт EPUB

Типові статути розробляються для певних систем установ чи підприємств і затверджуються вищими органами державної влади та управління, з'їздами громадських організацій. СТАТУТ - юридичний акт, що є акт правил, які регулюють юридичний організацій, установ, товариств, громадян, їхні відносини з іншими організаціями та громадянами, права й обов'язки у певній сфері державного управління або господарської діяльності.

Статут затверджується в передбаченому для даного суб’єкта господарювання статута, залежно від його виду та організаційно-правової форми, а саме: власником майна (засновником) унітарного підприємства, тобто приватного, юридичний чи комунального підприємства, підприємства релігійної організації (ч.

Статут- юридичний статут, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, громадян, їхні відносини з іншими організаціями та громадянами, права й обов'язки у певній сфері державного акт або господарської діяльності. Проводиться характеристика модельного статуту як правового акта і підстави виникнення цивільних прав.

Правова природа статуту муніципальної освіти, місце статуту в системі нормативно-правових актів місцевого самоврядування. Юридичні властивості, особливості, зміст, структура, порядок розробки і прийняття статуту муніципальної освіти. Статут — це юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, громадян, їх відносини з іншими організаціями та громадянами, права та обов’язки в певній сфері державного управління або господарської діяльності; це зведення правил, які регулюють основи організації, діяльності установ певної галузі господарства або державного управління.

Статут після затвердження повноважним органом передають на реєстрацію до відповідних державних органів (для товариств з обмеженою відповідальністю, приватних і малих підприємств таким органом є районна державна.

Визначення юридичного акту, його ознаки, правовий зміст та класифікація. Основні вимоги до змісту юридичного документу. Характеристика нормативно-правового, акту застосування норм права та приватноправового акту, особливі правові вимоги. Статут - це юридичний акт, що є зведенням правил, які регу-люють діяльність організації, установи, товариства громадян, їх стосунки з іншими організаціями та громадянами, визначають їх структуру, функції, правовий статус та обов'язки у певній сфері державного управління або господарської діяльності.

Статути, піс-ля їх затвердження повноважним органом, підлягають обов'язковій реєстрації у відповідних державних органах (для товариств, прива-тних підприємств та малих підприємств таким органом є районна державна адміністрація за місцем юридичної адреси об'єкта підп-риємницької діяль. Статут- юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, громадян, їхні відносини з іншими організаціями та громадянами, права й обов'язки у певній сфері державного управління або господарської діяльності.

Статути можуть бути типові та індивідуальні. Статути після затвердження їх підлягають обов'язковій реєстрації в органах Міністерства фінансів України.  Положення можуть бути як типовими, так і індивідуальними. Індивідуальні положення для окремих установ, організацій, підприємств складаються на базі типових і затверджуються керівниками цих установ. Типові положення розробляються для системи установ підприємств і затверджуються вищими органами управління.

У науковій літературі підзаконний нормативний правовий акт дефинирует як юридичний акт компетентного органу, який заснований на законі і закону не суперечить, як акт, виданий на основі та на виконання закону. Виходячи з цього, під підзаконним правовим актом слід розуміти акт, виданий на основі та на виконання закону.

Такий акт не може суперечити закону, виходити за рамки закону.  друге, будучи підзаконним, Статут муніципального освіти повинен неухильно відповідати Федеральним законом «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації».

Статут акціонерного товариства крім відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: розмір статутного капіталу; умови про категорії акцій, що випускаються товариством, та їхню номінальну вартість і кількість; права акціонерів; склад і компетенцію органів управління товариством та про порядок ухвалення ними рішень.

У статуті акціонерного товариства мають також міститися інші відомості, передбачені законом. Статут— це юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, громадян, їх відносини з іншими організаціями та громадянами, права та обов’язки в певній сфері державного управління або господарської діяльності; це зведення правил, які регулюють основи організації, діяльності установ певної галузі господарства або державного управління.

Статут після затвердження повноважним органом передають на реєстрацію до відповідних державних органів (для товариств з обмеженою відповідальністю, приватних і малих підприємств таким органом є районна державна.

doc, doc, fb2, doc